Inne zapotrzebowanie dla self strorage

Cokol­wiek jeszcze innego potrze­bu­jesz prze­chować – CITYBOX24 z pewnoś­cią wyjdzie naprze­ciw Twoim potrzebom.

 

Pamię­taj, że nasze mag­a­zyny są strzeżone całodobowo, zachowu­ją opty­mal­ną tem­per­aturę i są dostęp­ne dla Ciebie w każdej dowol­nej chwili.

Zadzwoń do nas lub napisz maila,
a my z pewnością znajdziemy rozwiązanie dla Ciebie!

+48 787 797 969