Potrzebujesz
więcej
przestrzeni
dla swoich rzeczy?

Mamy ją dla Ciebie!

Citybox24.pl to prze­chowal­nia mebli, narzędzi, sprzętów domowych i biurowych, opon samo­chodowych, zabawek, pamiątek i wszys­t­kich tych przed­miotów, które nie mieszczą się już w przy­do­mowych piwni­cach, garażach i strychach.

W trosce o bez­pieczeńst­wo powier­zonych nam rzeczy cały obiekt obję­ty jest 24-godzin­nym mon­i­toringiem, dodatkowo mag­a­zyny objęte są ubez­piecze­niem od następstw zdarzeń losowych. W Citybox24.pl masz dostęp do swo­jego mienia przez całą dobę, sie­dem dni w tygodniu.

Już od 250 zł net­to / mies.

Zobacz, co możesz prze­chowywać w naszych mag­a­zy­nach self storage:

CITYBOX24 jest zarówno dla osób pry­wat­nych, jak i dla firm. Dla stu­den­tów, free­lancerów, spec­jal­istów i artys­tów. Krótko mówiąc dla każdego!

Jeśli potrze­bu­jesz dodatkowej przestrzeni do prze­chowywa­nia sprzę­tu sportowego, mebli, zabawek dziecię­cych albo doku­men­tacji firmy u nas jesteś we właś­ci­wym miejscu.

Opanuj chaos i podaruj swoim rzec­zom porządek,
który zmieni Two­je życie!

Porządek daje trzy korzyś­ci: poma­ga pamię­ci, oszczędza czas i zachowu­je rzeczy. Pon­ad­to pozwala wyek­sponować naj­cen­niejsze skar­by i ukryć to, co ma pozostać poza wzrok­iem ciekawskich.

Alain Dufresne

Ostate­cznym celem, zarówno pozby­wa­nia się, jak i zatrzymy­wa­nia rzeczy, jest bycie szczęśliwym.

Marie Kon­do

Niemal przez całą jego his­torię pod­stawą bytu człowieka rozum­nego było zbieractwo.

Yuval Noah Harari

Bez porząd­ku dużo to mało – z porząd­kiem mało to wiele.

Nic­colò Tommaseo

Porządek trze­ba robić. Nieporządek robi się sam.
 

Tadeusz Kotar­bińs­ki

Sprzą­tanie w domu, w którym doras­ta­ją dzieci, jest jak odśnieżanie chod­ni­ka, zan­im przes­tanie padać.

Phylis Diller

Dostęp przez 
24h/7

Każdy klient dosta­je nieza­leżny kod do bramy

Gwarancja bezpieczeństwa

Teren mag­a­zynu jest chro­niony i monitorowany

Dla firm i osób prywatnych

Ofer­ta jest skierowana do firm i osób prywatnych

Możliwość dobrania metrażu

Boxy o powierzch­ni
3, 6, 9 i 12 m²

tooltip text
tooltip text

Kosza­lin — Przemysłowa

tooltip text

Kosza­lin

tooltip text

Szczecin

tooltip text

Gorzów Wielkopol­s­ki