Kontakt

Jesteśmy do Two­jej dys­pozy­cji i z radoś­cią odpowiemy na wszelkie pyta­nia doty­czące naszych usług.

Skon­tak­tu­jesz się z nami tele­fon­icznie, mailowo lub za pomocą for­mu­la­rza kon­tak­towego. W dowol­nej chwili zaprasza­my również do odwiedzenia naszych mag­a­zynów we wszys­t­kich naszych lokalizacjach. 

Zostaw swój numer, nasz kon­sul­tant skon­tak­tu­je się z Tobą i pomoże dopa­sować ofer­tę do Twoich potrzeb.

 

CITYBOX24 to rozwiązanie mag­a­zynowe na miarę Twoich potrzeb!

ul. Leona Hey­ki 27, 71–889 Szczecin

ul. Przędzal­niczej 25, 66–400 Gorzów Wlkp.

ul. Szarych Szeregów 5, 75–130 Koszalin

ul. Prze­mysłowa 6, 75–216 Koszalin

+48 787 797 969 (biuro czynne od 8:00 do 18:00)

wynajem@citybox24.pl

NIP     672 20 94 060

Powierzch­nia